Zaproponowana przez Pro internet technologia, charakteryzuje się szeregiem istotnych
zalet i przewag w stosunku do innych rozwiązań:

odporność sieci na warunki atmosferyczne,

odporność na zaniki prądu – światłowody nie wymagają punktów zasilania pośredniego,

odporność na przepięcia i wyładowania atmosferyczne – światłowody nie przewodzą prądu elektrycznego,

ogromne przepływności Internetu, niedostępne przy wykorzystaniu innych technologii,

możliwość korzystania z innych usług telekomunikacyjnych, takich jak: telefon, telewizja analogowa oraz telewizja cyfrowa,

otwarta droga do wprowadzenia nowych usług.

 

kosa6