Rozwiązanie techniczne zaproponowane przez Pro internet polega na  wybudowaniu nowoczesnej sieci światłowodowej, obejmującej swoim zasięgiem całą Gminę Kosakowo. W przyjętym rozwiązaniu do każdego budynku (gospodarstwa domowego), zainteresowanego ofertę operatora, doprowadzony zostanie kabel światłowodowy, umożliwiający świadczenie profesjonalnych usług telekomunikacyjnych.

Tego typu rozwiązanie określane jest jako FTTH – Fiber To The Home (światłowód do domu) i w chwili obecnej jest najnowocześniejszym na świecie rozwiązaniem technicznym w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Schemat koncepcyjny sieci FTTH został zaprezentowany na niniejszym rysunku.

popszkic

POP – Point of Presence – lokalny węzeł dostępowy, z którego prowadzone są światłowody do poszczególnych domów.