Początki koncepcji budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Kosakowo sięgają marca 2010r., kiedy to firma Pro-internet została zaproszona na „Gminną Konferencję dotyczącą rozwoju sieci internetowej oraz sieci telewizji kablowej”, która odbyła się w dniu 4 marca 2010r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Spośród wielu zaproszonych firm,
Pro-internet Sp. z o.o. jako jedyna zaprezentowała koncepcję wybudowania na terenie gminy nowoczesnej sieci światłowodowej i świadczenia za jej pomocą usług szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz innych usług telekomunikacyjnych.

kosa3

Z uwagi na zakwalifikowanie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej Gminy Kosakowo do tzw. „białych plam”, możliwe było ubieganie się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

kosa13

Zachęcony ciepłym przyjęciem przez mieszkańców uczestniczących w konferencji, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu prac projektowych, celem ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. W maju 2010r. do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie został złożony wniosek, który finalnie został zakwalifikowany do realizacji pod numerem POIG/8.4/2010/POM/29.