Zamówienia usług telekomunikacyjnych Pro internet będzie można dokonać u Przedstawiciela Handlowego, który na etapie realizacji projektu budowlanego odwiedzał będzie wszystkie gospodarstwa domowe, celem zaprezentowania szczegółów oferty i uzgodnienia przyłącza kabla światłowodowego do budynku.

kosa24