ADRES IP – usługi dedykowane dla Klientów Biznesowych w standardzie zawierają stały, publiczny adres IP.

CIR – Committed Information Rate – przepływność gwarantowana  do najbliższego routera brzegowego Pro-internet.

SLA – Service Level Agreement – umowa o gwarantowanej jakości świadczonych usług, określająca czas reakcji na zgłoszenie oraz maksymalny czas usunięcia awarii.

* Ceny netto
Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku.